Ulvik Turlag er i gang

Horgo
Horgo Foto: Trude Iversen

15. mai gikk startskuddet for Stølstrimmen til Ulvik Turlag.


Ulvik Turlag er i gang med å produsere 3 hefter med kart over stølene, rundt 5 støler på hvert kart, totalt 16 støler.  Heftene kan kjøpes i turistinformasjonen i Ulvik, Coop i Ulvik, Joker i Ulvik og i Tursenteret i Marken.  På hver støl finner du litt historie om stølen du besøker.  Alle er velkommen til å være med.  Mer info finner du på nettsiden, https://www.bergenoghordalandturlag.no/lokallag/ under Ulvik Turlag.

Ulvik
Ulvik Foto: Trude Iversen

Skrevet av Silje Valla 7. august 2018