STØLSTRIMMEN 2020

Ulvik
Ulvik Foto: Annlaug Brandstveit
OBS! Grunna nye ras i rasområdet frå i fjor i Galden (brattpartiet) på vegen mot Ossetet. Frarådar me all ferdsel i området.

I 2012 starta Ulvik Turlag opp med Stølstrimmen, tanken med stølstrimmen var å gjera fleire beviste på dei flotte turane me har rundt oss i Ulvik, samstundes auka kunnskapen om stølslivet. I samarbeid med Ulvik sogelag og Haugesenteret, sette turlaget ut 12 turbok- postkassar med informasjon frå sogelaget om stølane og eit dikt eller ein tekst frå Haugesenteret. Dette blei raskt eit populært tilbod bland bygdafolk og andre med tilknytning til bygde.

I 2020 legg turlaget opp til 20 stølspostar, alle stølar som er med har våre med tidlegare, nokon har våre ute nokre år mens andre har våre faste alle år. 

Klyppekorta kan kjøpas hjå Coop Marked Ulvik, Joker Ulvik og Handelslaget (turistinformasjonen). Ein kan og kjøpa kort hjå Tursenteret til Bergen og Hordaland Turlag, i Marken.

For å oppnå deltakarpremie må ein besøka minimum 16 stølar. Born mellom 0-12 år må minimum besøka 6 stølar. 

Nytt i år er:

  • Me ynskjer at alle som kjøper støltrimkort skal levera desse inn. Dette er sjølv om du ikkje har oppnådd minstekravet. Desse korta vil vera med i ein eigen lodd-trekning på gåvekort (3stk.) med verdi på 200,-
  • Alle (born/vaksne) som klarar alle 20 stølane er med i hovudpremie-trekninga av eit (1) gåvekort på 5000,- frå VossEkta. (Dei får sjølvsagt deltakar-premie og)
"Grunna nye ras på vegen til Ossete, vil alle kort som kun manglar Ossete, men har dei 19 andre stølane vera med i hovudtrekkninga. "
Smittevern når ein nyttar våre turpost-kassar:- Last ned SjekkUt appen på telefonen, og nytt denne til innsjekk, og noter på kortet datoen du var på posten.(Nb! bruk vassfast-tusj)- Ynskjer du å klyppe/har ikkje app-telefon?Utfør handhygiene med t.d. antibac FØR OG ETTER KLYPP  
Dalsete
Dalsete Foto: Margunn Hauso

DALSETE

Hedlesete
Hedlesete Foto: Birte L. Sæland

HEDLESETE

Sauer på Litlastøl
Sauer på Litlastøl Foto: Hilde Underdal
Skitnasete
Skitnasete Foto: Steinar I. Bergo

SKITNASETE

Rubbelii, nedre
Rubbelii, nedre Foto: Hilde Underdal
Horgo
Horgo Foto: Hilde Underdal
Utsyn frå Øydvekleppet
Utsyn frå Øydvekleppet Foto: Lena Øydvin

ØYDVEKLEPPE

Grønskaol
Grønskaol Foto: Solveig Blaaflat
Frystetjørn
Frystetjørn Foto: Hilde Underdal
Gunnarsete
Gunnarsete Foto: Hilde Underdal
Furesete
Furesete Foto: Hilde Underdal

FURESETE

Øvre Sveig
Øvre Sveig Foto: Steinar I. Bergo

ØVRE SVEIG

Stor vassføring i elva ein må krysse kan gjere det vanskeleg.

Vassdalane
Vassdalane Foto: Hilde Underdal
Ossete
Ossete Foto: Stig Heggstad

OSSETE

Me frarådar ferdsel hit i regnver eller rett etter store nedbørsmengder. Grunna nye ras er no Ossete tatt ut. 

Øvstestølen
Øvstestølen Foto: Hilde Underdal
Utsyn over fjorden
Utsyn over fjorden Foto: Hilde Underdal
Snipo
Snipo Foto: Steinar I. Bergo

SNIPO 

Tyssedalsstølen
Tyssedalsstølen Foto: Birte L. Sæland
Solseævatnet
Solseævatnet Foto: Olav Hakestad
Jonstøl
Jonstøl Foto: Hilde Underdal

JONSTØL​​​​​​​